Persoonsgebonden Budget

Een Persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. In feite is het een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp nodig heeft, deze kan inkopen. Uiteraard indien men hiervoor in aanmerking komt.

Particuliere zorg

Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u daar een indicatie over beschikt, is dat uiteraard mogelijk bij ons. Wij leveren ook particuliere thuiszorg. U kunt contact met ons opnemen over onze tarieven. Wij leveren u maatwerk.

Soorten PGB's

PGB - AWBZ

De zorg in de AWBZ is onderverdeeld in de volgende zorgfuncties:

  • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan)
  • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
  • Begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang en ondersteuning bij het beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken)
  • Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar)

 

Het PGB wordt niet gezien als inkomen en heeft dus geen invloed op bijvoorbeeld belastingen, huursubsidie of uitkeringen.

PGB - WMO

De ondersteuning in de WMO is onderverdeeld in huishoudelijke zorg en in voorzieningen:

Huishoudelijke zorg

  • Huishoudelijke verzorging 1 (eenvoudig huishoudelijk werk: denk aan schoonmaken, afwassen, wassen draaien en ramen lappen)
  • Huishoudelijke verzorging 2 (uitgebreid huishoudelijk werk: naast huishoudelijk werk ook ondersteuning bij het voeren van een zelfstandig huishouden)

Voorzieningen

  • Hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoelen)
  • Woningaanpassingen (douchestoel, tillift)