Thuiszorg

Na 1 januari 2015 zijn gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk dus samen verantwoordelijk voor de zorg. Hieronder leest u wat deze veranderingen betekenen voor mensen die thuis zorg en/of begeleiding krijgen.

Wat wordt de taak van de gemeente?

Vanaf 1 januari 2015 regelen gemeenten de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Voorbeelden van deze hulp zijn begeleiding of dagbesteding. Of de ondersteuning van demantelzorger. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 ook alle jeugdhulp regelen. Dit is de hulp aan iedereen die jonger is dan 18 jaar. 

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen van de kinderbescherming en jeugd-reclassering. Kort gezegd moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarbij kijken gemeenten ook wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden of buren kunnen doen.

Hoe weet mijn gemeente wat ik nodig heb?

Als u nu een AWBZ-indicatie heeft, krijgt uw gemeente een beperkt overzicht van uw gegevens. Dit overzicht krijgt uw gemeente van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en zorgkantoren. Hiervoor hoeft u geen toestemming te geven. Uw gemeente krijgt geen medische dossiers.

Heeft u geen indicatie of loopt uw indicatie af in 2015? Dan kunt u zich melden bij de gemeente. Uw gemeente bespreekt met u wat u nodig heeft. De gemeente kijkt wat u zelf nog kunt en wat uw omgeving voor u kan doen. Bijvoorbeeld uw familie, buren of vrienden. Als u meer hulp nodig heeft dan uw familie, buren of vrienden kunnen bieden, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. Uw gemeente doet u dan een voostel.

Hoe weet mijn zorgverzekeraar wat ik nodig heb?

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met mensen in uw omgeving en professionele zorgverleners.