Ziekenhuis

Ziekenhuiszorg omvat medisch-specialistische hulp en daarmee samenhangende verpleging en verzorging aan patiënten. Onder medische zorg wordt diagnostiek en therapie verstaan. De zorg gegeven in ziekenhuizen valt onder cure: het primair op genezing gerichte deel van de gezondheidszorg.

Ziekenhuis verplaatste zorg is de zorg waarvoor iemand word opgenomen en zou moeten blijven ook thuis in eigen omgeving uitgevoerd kan worden. Hierbij valt te denken aan: Infusietherapie, wondzorg, antibioticabehandeling middels infuussystemen.