Disclaimer

Inhoud


Nursing In Motion heeft de op of via de site weergegeven informatie met de grootste zorg samengesteld en heeft daarbij gebruik gemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Gebruik en intellectuele eigendomsrechten


De door Nursing In Motion op of via de site verstrekte informatie is geen aanbod of advies. De aangeboden informatie kan nooit worden beschouwd als vervanging van persoonlijk advies.

De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van die informatie.

De aangeboden informatie op of via de site mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nursing In Motion niet kopiëren, downloaden, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Het afdrukken en/of downloaden van informatie van de site voor eigen persoonlijk gebruik is wel toegestaan. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Nursing In Motion over het gebruik van de informatie op te volgen.

Met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie behoudt Nursing In Motion alle rechten, waaronder auteursrechten, (ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet), domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid


Op de site kan, onder meer via hyperlinks, naar websites van derden worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Dit betekent niet dat Nursing In Motion de op deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Nursing In Motion wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. Dit geldt tevens voor de inhoud van site(s) die niet door Nursing In Motion worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de sites van Nursing In Motion.

Toepasselijk recht


Op de site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze disclaimer tot interpretatieverschillen leiden, dan is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.