Kenniscentrum

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, dat willen we allemaal. Wanneer dit niet gaat door bijvoorbeeld een ziekte of handicap kunt u de hulp inschakelen van een wijkverpleegkundige om de nodige zorgtaken voor u uit handen te nemen.

Wanneer er na een ziekenhuisopname thuis ook zorg nodig is, kunt u de hulp inschakelen van een verpleegkundige (MSVT). Enkele voorbeelden van handelingen die thuis geleverd worden zijn: wondverzorging, injecteren, infuusbehandeling of decubitusrisico bepalen. De arts blijft hierin altijd eindverantwoordelijk.

Wat is intramurale zorg? De intramurale zorg betekenis is in het Latijn ´tussen de muren´. In dit geval betekent dit dus dat er zorg binnen de muren van een instelling geleverd wordt. Bijvoorbeeld zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen.