Zorg van goed niveau

In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of een laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud.
Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn.
Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen.

Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kunnen we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is.

Nursing In Motion is een MKB bedrijf dat gespecialiseerd is in de thuiszorg. Wij bieden zorg op maat aan, dat wil zeggen dat wij klaar staan voor al uw wensen binnen de thuiszorg. Wij bieden particuliere en PGB zorg aan in de omgeving Utrecht, gooi en vechtstreken en Amsterdam. Ook in Flevoland en Zwolle zijn wij actief.

Wij zijn van mening dat zorg pas effectief is wanneer alle doelen zijn bereikt. Wat die doelen zijn, hangt af van de vorm van de zorg.

Innovaties in de zorg kunnen bijdragen aan een afname in ziekte, pijn en handicaps en kunnen dus veel gezondheidswinst opleveren. De behoefte aan zorg onder de bevolking verandert, en het is van belang dat de gezondheidszorg daar op in speelt. Het is niet alleen belangrijk dat de zorg nu goed is, maar ook in de toekomst goed blijft.

Stilstand = achteruitgang

Nursing In Motion

Wat voor zorg bieden wij?

Specialistische thuiszorg voor onder meer;

  • Oncologische aandoeningen
  • Hart- en vaatziekten
  • Chirurgische nazorg
  • Chronische Obstructieve Longaandoeningen (COPD)

 

Verpleging voor onder meer;

  • Ouderenzorg
  • Somatische of psychogeriatrische zorg
  • Decubituspreventie
  • Advies en begeleiding
  • Hulp bij algemene zorg
  • Terminale zorg en begeleiding

Privacy

Nursing In Motion gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij doen dit door het verwerken en beveiligen met de grootst mogelijke zorg. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet-en regelgeving op dit gebied. Voor meer informatie zie de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Nursing In Motion heeft aandacht voor al uw zorgwensen en vragen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u nog een specifieke zorgvraag met betrekking tot uw CIZ-indicatie, neem dan contact op met uw (huis)arts, transferverpleegkundige of maatschappelijk werker.