Intramurale zorg

Zorg binnnen de muren van een instelling, bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Ik woon in een woonzorgcentrum of andere zorginstelling. Kan ik hier blijven wonen?

Iedereen die nu in een zorginstelling woont, mag in een instelling blijven wonen. Meestal blijft u in uw eigen woonzorgcentrum of zorginstelling wonen. Maar het kan gebeuren dat uw zorginstelling sluit. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn of omdat het gebouw te oud is. Dan verhuist u naar een ander gebouw.

Ik woon in een kleinschalig wooninitiatief. Kan ik hier blijven wonen?

Ja. Als u een pgb heeft, kunt u ook straks uw zorg zelf blijven regelen en in het kleinschalig wooninitiatief blijven wonen. Als u zorg in natura ontvangt, vergoedt vanaf 1 januari 2015 de Wet langdurige zorg uw zorg en ondersteuning.